top of page
Home: Welcome

UDRUŽENJE DOKUMENTARISTA SRBIJE

Udruženje dokumentarista Srbije (DOKSRBIJA) je strukovno udruženje autora i producenata dokumentarnih filmova, koje daje potporu srpskim dokumentaristima, te ukupnom razvoju, produkciji i prikazivanju domaćih kreativnih dokumentaraca u Srbiji i svetu.

Delujući na nivou kulturne politike i kao organizaciona baza, DOKSRBIJA poklanja posebnu pažnju uspostavljanju trajnih i sistemskih rešenja kojima se stvaraju uslovi za održiv razvoj i prosperitet nezavisne produkcije dokumeantarnih filmova.

Aktivnosti udruženja uključuju organizaciju ekspertskih radionica, podsticanje Javnog servisa na otkup domaćih dokumentarnih filmova kao i promociju domaćih autora u zemlji i svetu. U saradnji sa Filmskim centrom Srbije, a uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, aktivnosti udruženja DOKSRBIJA imaju za cilj bolje pozicioniranje srpskog autorskog dokumentarnog filma na domaćoj i svetskoj sceni.

 

Home: About
bottom of page